Naprapatgruppen Täbys logotyp

Vanliga frågor

Vad är skillnaden på en naprapat, kiropraktor, sjukgymnast eller osteopat?

Det här en fråga som vi och våra branschkollegor får ganska ofta. Det finns vissa skillnader mellan de olika yrkesgrupperna men vi brukar alltid säga att det är viktigast vilken person man kommer till och inte om man är naprapat, kiropraktor, sjukgymnast eller osteopat. Alla yrkesgrupperna har en bra grundutbildning och kan hjälpa när man har besvär med värk i muskler och leder men hur man arbetar är väldigt individuellt. När du väljer oss på Naprapatgruppen kommer du till leg. naprapater som ger dig snabb och effektiv hjälp för dina besvär. Vi jobbar “Hands on” för att minska din smärta i muskler och leder direkt. Då vi har ett extra intresse för idrottsskador och träning kan du räkna med att vi även jobbar en del även utanför behandlingsrummet med funktionell rehab och förebyggande träning. Efter ditt första besök har du fått ett bra bemötande, en grundlig undersökning och svar på varför du har ont och du kan vara säker på att vi föjer upp med förebyggande åtgärder.

Är naprapati avdragsgilt för ett företag?

Skatteverket skriver att förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling hos legitimerad naprapat är skattebefriad. Detta gäller all arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för och är i det närmaste helt skattefri för den anställde.

Ansvaret för arbetsgivare tar vid efter att vården hos läkare har avslutats. Detta kan t.ex innebära att den anställde behöver gå ett antal gånger till en legitimerad naprapat för att få ordning på smärta i axel som omöjliggör arbete i kök eller framför dator, eller långvarig kronisk smärta i bröstryggen som gör att den anställde inte kan arbeta mer än 50 % av tiden.

Då de allra flesta naprapaterna idag arbetar i privat regi och företaget betalar, får företaget inte göra avdrag, men vårdtagaren ska inte förmånsbeskattas.

Förebyggande behandling

Arbetsgivare kan  få göra avdrag för den behandling som kallas “förebyggande behandling“, om arbetsgivaren kan visa att behandlingen har som mål att den anställde ska kunna fortsätta arbeta.

Arbetsgivaren behöver inte lämna in några läkarintyg, men det är arbetsgivarens ansvar att för varje arbetstagare göra en individuell bedömning av den anställdes behov och vad den förebyggande behandlingen syftar till. I detta läge kan en legitimerad naprapat hjälpa till i arbetet att ta fram en arbetsplan med förebyggande behandling, och vilka olika instanser som arbetstagaren kan tänkas gå till. Några exempel är förebyggande behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Förebyggande åtgärder och behandlingar kan även röra sig om föreläsningar eller rådgivning, tex ergonomi eller kostrådgivning. Naprapaten kan även hjälpa till att ta fram hjälpmedel, tex dator eller kontor för att minska risken för sjukdom i tjänsten, och därmed minska kostnaderna för arbetsgivaren.

Kontorsmassage av t.ex naprapat och liknande behandlingar räknas av Skatteverket som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen. Det skattefria beloppet uppgår till ett ”mindre belopp” men vad ett mindre belopp innebär finns ej beskrivet i lag, dock har det i samtal med SKV angetts årskort på SATS som referens. Alla massagebehandlingar från en leg naprapat har 25% moms, en förebyggande behandling eller leg naprapatbehandling har 0% moms såsom andra legitimerade personer, t.ex läkare.​