top of page

Naprapatbehandling

Vi agerar i tre steg

 • Vi fastställer grundorsaken till dina besvär.

 • Vi kombinerar bästa möjliga behandlingar för direkt hjälp.

 • Vi följer upp resultatet av behandlingen och skräddarsyr en personlig plan.

 

​Att hitta orsaken till dina besvär

Oavsett om du har en akut skada, idrottsskada, långvarig smärta, arbetsrelaterade besvär eller bara har dålig fysik är det viktigt att hitta grundorsaken till besvären. Det gör vi genom att lyssna på din sjukdomshisotria, ställa relevanta frågor och göra en grundlig undersökning. Vid behov använder vi oss även av diagnostiskt ultraljud för att bättre kunna bedöma skador i muskler och senor. 

Individanpassad naprapatbehandling

Vi kombinerar de metoder som vi anser bäst för dig.

Här är några exempel på sådana metoder.

 • Manipulation och mobilisering av leder

 • Dry needling

 • Triggerpunktsbehandling

 • Stretching och rörlighetsträning

 • Ergonomisk rådgivning

 • Styrketräning

 • Stötvågsbehandling

 • Laserbehandling

Din personliga plan

För att förebygga besvär i framtiden behövs det oftast en kombination av olika åtgärder som behandling, träning och ergonomisk rådgivning. Vi hjälper dig att skapa din egna personliga plan och följer upp den för att minska framtida besvär.

bottom of page