top of page

Samtalsterapi

​Ibland kan livet kännas tungt och meningslöst utan att man för den sakens skull behöver vara psykiskt sjuk. Livet drabbar varje människa förr eller senare på olika sätt. Vissa gånger kan man vara i behov av en samtalspartner för att få stöd och hjälp att bolla tankar, nysta i trassliga mönster eller bara ha någon som lyssnar. Kanske står du inför förändringar eller har funderingar kring hur saker och ting har blivit? Ibland blir också fysiska smärtor en signal från kroppen om att det inte står rätt till med det inre.
 
Den som väljer att gå i terapi har många gånger lidit av bekymmer och oro under en längre tid vilket kan försämra livskvalitet och hälsa avsevärt ur flera aspekter. Det kan handla om sömnsvårigheter, låg självkänsla, svårigheter i relationer, skuld/skamkänslor, ångest, stressrelaterade besvär etc.

Den terapi vi erbjuder kallas kognitiv beteendeterapi (KBT) med relationell inriktning, vilket innebär att fokuset ligger mycket på samarbetet och relationen terapeut och klient emellan. Arbetet sker också en hel del kring tanke - känsla - handling, en modell för hur våra tankemönster ser ut, hur vi kan förstå dem och på så sätt få möjlighet att förändra dem så de blir mer funktionella för den aktuella situation som vi befinner oss i. Mindfulness kan ibland också vara en del av terapin som ett verktyg för att finna närvaro, hjälp att hitta självmedkänsla och även omsorg om andra.

Ett samtal pågår i ca 45 min. De första 2-3 gångerna vi träffas är bedömningssamtal där vi känner på möjligheterna till samarbete, tar reda på din bakgrund, försöker kartlägga problematiken och ta reda på vad vi vill och kan arbeta med. Därefter kommer vi gemensamt överens om en eventuell fortsättning för terapin och vilka mål vi vill uppnå.

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Mimmi.

mimmi@naprapatgruppentaby.se
08-39 16 60

bottom of page