top of page

Värdegrund

Bemötande

 • Hos oss står du i fokus

 • Vi lyssnar och bemöter våra patienter, medarbetare och branschkollegor med respekt och lyhördhet för varandras tankar, ideer, åsikter och integritet. 

 • Alla människor har lika värde. Vi tar starkt avstånd från mobbning och diskriminering


 

Trygghet

 • Våra tjänster skall baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 • Vår personal skall ha rätt utbildning och försäkring för de tjänster de utför

 • Vi har tystnadsplikt


 

Nyfikenhet & glädje

 • Vi är nyfikna på dina mål och din utveckling

 • Vi vill lära oss nya saker och fortsätta att utvecklas. 

 • Vår verksamhet skall präglas av en positiv anda

 • Vi ska stötta och motivera varandra

Miljö

 • Vi bibehåller en låg miljöpåverkan genom att källsortera, välja miljövänliga produkter och förbrukningsmaterial. 

bottom of page