Vi skapar förutsättningar för ett aktivt liv utan smärta. 

Genom lyhördhet,  individanpassad undersökning, behandling och uppföljning. 

Vi är en modern naprapatklinik i framkant med lång erfarenhet och specialistkompetens. 

 
Värdegrund


Bemötande

 • Hos oss står du i fokus

 • Vi lyssnar och bemöter våra patienter, medarbetare och branschkollegor med respekt och lyhördhet för varandras tankar, ideer, åsikter och integritet. 

 • Alla människor har lika värde. Vi tar starkt avstånd från mobbning och diskriminering


 

Trygghet

 • Våra tjänster skall baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

 • Vår personal skall ha rätt utbildning och försäkring för de tjänster de utför

 • Vi har tystnadsplikt


 

Nyfikenhet & glädje

 • Vi är nyfikna på dina mål och din utveckling

 • Vi vill lära oss nya saker och fortsätta att utvecklas. 

 • Vår verksamhet skall präglas av en positiv anda

 • Vi ska stötta och motivera varandra


 

Miljö

 • Vi bibehåller en låg miljöpåverkan genom att källsortera, välja miljövänliga produkter och förbrukningsmaterial. 

N​APRAPATGRUPPEN  - DIN  NAPRAPAT MITT I TÄBY CENTRUM

Du hittar oss i Täby Centrum mittemot Willys och vid samma ingång som dansskolan Sway. Ta hiss eller trappa till plan 2 och gå till höger. 

KONTAKTA OSS

            08–39 16 60    Växeln är öppen 7-19 måndag-fredag

            info@naprapatgruppentaby.se

 

KOMMUNIKATION

Med buss eller tåg
Närmsta hållplats är Täby Centrum, men det går även bra att gå från Tibble. Hitta rätt tåg eller buss på sl.se

Med bil

Du står gratis i 2 timmar på Täby Centrums parkeringar. Norra parkeringen är den som ligger närmast.  Om du går in och registrerar din bil på Täby Centrums hemsida kommer du från och med registreringen stå gratis i 4 timmar varje gång du besöker Täby Centrum

 

Org.nr 5568154503                   Plusgiro 562903-5                   Bankgiro 653-0471                   F-skattebevis finns                   Postadress:  Täby torg 6, 183 34 TÄBY