top of page
Hantering av dina personuppgifter

 

Varför vi samlar in personuppgifter

I vår verksamhet samlar vi in kontaktinformation och hälsoinformation, så kallade “känsliga personuppgifter” för att kunna föra journaler och utföra behandlingar. Vi gör detta enligt kravet i lag om att föra journal.

Enligt lag sparas journalen i minst 10 år. Mer information kring detta finns att läsa i Patientdatalagen.

Informationen vi samlar in sparas i ett journalprogram som heter Hano. Enligt kravet i GDPR har vi ett databehandlingsavtal med Hano.

 

Vi har en telefonisttjänst, Answer Online, som tar hand om alla samtal som kommer in till oss, och som också tar hand om tidsbokningar. Answer online har tillgång till våra kunders kontaktuppgifter, men inte journaler.

Vi har et databehandlingsavtal med Answer Online.

 

Sammanhållen journalföring

Vid Naprapatgruppen Täby Centrum AB har vi sammanhållen journalföring.

Det innebär att efter kundens muntliga samtycke så kan en annan anställd hos oss gå in och läsa kundens journal. Du som kund har rätten att motsätta dig en sådan delning och en delning sker bara efter samtycke.

bottom of page