top of page

Kronisk Kalkaxel

Symptom och Behandling av Kronisk Kalkaxel

Bakgrund: 

Kronisk kalkaxel, även känt som kronisk kalkinlagring i axeln, är ett smärtsamt tillstånd där kalkkristaller gradvis bildas i vävnaden kring axelns senor över en längre tid. Det resulterar i ihållande smärta och nedsatt rörlighet.

 

Symptom: 

Kronisk kalkaxel kännetecknas av långvarig och molande smärta i axeln. Smärtan kan vara intermittent men återkommer regelbundet och kan förvärras vid rörelse eller tryck över det drabbade området.

 

Orsak: 

Orsakerna till utfällningar av kalk inuti rotatorcuffen är oklara.

 

Diagnostik:

Vi inleder med en noggrann klinisk undersökning för att bedöma axelns funktion och vid misstanke om kalkinlagring, så kan det vara aktuellt att göra ett diagnostiskt ultraljud för att visualisera omfånget av kalken.

 

Behandling:

Vårt mål att lindra smärta och förbättra funktionen hos personer med kronisk kalkaxel. Våra behandlingsmetoder inkluderar:

 

  • Smärtlindring: Genom manuell terapi och muskelbehandling minskar vi smärta och spänningar i det drabbade området.

  • Stötvågsbehandling: Flera studier visar att stötvågsbehandling kan fungera bra vid behandling av kalkaxel.

  • Rörlighetsövningar: Vi skräddarsyr övningar för att bibehålla eller öka rörligheten i axeln och reducera stelhet.

  • Styrketräning: Individuella träningsprogram utformas för att stärka de omgivande musklerna och öka stabiliteten i axelleden.

  • Ergonomisk rådgivning: Vi ger råd om optimala ergonomiska justeringar för att minska belastningen på axeln och underlätta läkningsprocessen.

  • Korrigerande tekniker: Med hjälp av manuell terapi kan vi korrigera felaktiga rörelsemönster och minska överbelastningen på senorna.

 

Om du upplever ihållande smärta i axeln kan det vara dags att agera. Naprapatgruppen Täby Centrum är vana att behandla kronisk kalkaxel och fokuserar på att minska smärta och återställa funktionen i axeln. Vår expertis hjälper dig på vägen till en välfungerande och smärtfri axel.

bottom of page