top of page

Kronisk Kalkaxel

Symptom och behandling av kronisk kalkaxel

Bakgrund: 

Kronisk kalkaxel, även känt som kronisk kalkinlagring i axeln, är ett smärtsamt tillstånd där kalkkristaller gradvis bildas i vävnaden kring axelns senor över en längre tid. Det resulterar i ihållande smärta och rörelsebegränsning.

 

Symptom: 

Kronisk kalkaxel kännetecknas av långvarig och molande smärta i axeln. Smärtan kan vara intermittent men återkommer regelbundet och kan förvärras vid rörelse eller tryck över det drabbade området.

 

Orsak: 

Orsaken till kronisk kalkaxel är inte helt klarlagd, men det antas vara en kombination av inflammation och irritation i senorna kring axeln. Kalkbildningar kan utvecklas gradvis över tid.

 

Diagnostik:

Vi inleder med en noggrann klinisk undersökning för att fastställa diagnosen och utvärdera om det föreligger kronisk kalkinlagring. Vi använder även diagnostiskt ultraljud om det behövs för att visualisera kalken.

 

Behandling:

Vid Naprapatgruppen Täby Centrum är vårt mål att lindra smärta och förbättra funktionen hos personer med kronisk kalkaxel. Våra behandlingsmetoder inkluderar:

 

  • Smärtlindring: Genom manuell terapi och muskelavslappning minskar vi smärta och spänningar i det drabbade området.

  • Rörlighetsövningar: Vi skräddarsyr övningar för att bibehålla eller öka rörligheten i axeln och reducera stelhet.

  • Styrketräning: Individuella träningsprogram utformas för att stärka de omgivande musklerna och öka stabiliteten i axelleden.

  • Stötvågsbehandling: Genom applicering av stötvågor på området främjar vi läkning och minskar inflammation.

  • Ergonomisk rådgivning: Vi ger råd om optimala ergonomiska justeringar för att minska belastningen på axeln och underlätta läkningsprocessen.

  • Korrigerande tekniker: Med hjälp av manuell terapi kan vi korrigera felaktiga rörelsemönster och minska överbelastningen på senorna.

 

Kontakta oss: Om du upplever ihållande smärta i axeln kan det vara dags att agera. Naprapatgruppen Täby Centrum är specialister på hantering av kronisk kalkaxel och fokuserar på att minska smärta och återställa funktionen i axeln. Vår expertis hjälper dig på vägen till en välfungerande och smärtfri axel.

bottom of page