top of page

Instabilitet i Axeln

Symptom och Behandling av Instabilitet i Axel

Bakgrund

Axelinstabilitet är ett tillstånd där axelleden inte hålls ordentligt på plats, vilket kan leda till smärta och nedsatt funktion i axeln. Det kan vara antingen ett resultat av skador på ledkapsel och ligament eller en medfödd instabilitet.

 

Symptom

Vanliga symtom på axelinstabilitet inkluderar smärta, känsla av att axeln glider ur led eller "hakar upp sig", svaghet i armen och nedsatt rörelseomfång.

 

Orsak

Axelinstabilitet kan uppstå efter skador som dislocering (axelleden glider ur led), överansträngning av muskler och ligament, eller medfödd predisponering för instabilitet.

 

Diagnostik

Vi genomför en grundlig klinisk undersökning för att fastställa graden av instabilitet och identifiera specifika strukturer som påverkas. Diagnostiskt ultraljud kan också användas vid behov för att visualisera eventuella skador.

 

Behandling

 

  • Manuell terapi: Genom manuell terapi kan vi korrigera felaktiga rörelsemönster och optimera funktionen i hela skuldran. 

  • Stötvågsbehandling: Vid behov kan vi använda stötvågs - eller laserbehandling för att stimulera läkningsprocessen och förbättra vävnadsfunktionen.

  • Stabiliserande träning: Vi skapar individuella träningsprogram för att stärka musklerna kring axeln och öka dess stabilitet.

  • Korrektionsövningar: Vi fokuserar på att korrigera negativa rörelsemönster.

  • Tekniker för proprioception: Vi använder tekniker för att förbättra din förmåga att känna och kontrollera axelns position.

  • Ergonomisk rådgivning: Vi ger praktiska råd om att undvika aktiviteter som kan förvärra instabiliteten och förbättra din hållning.

 

Om du upplever smärta eller instabilitet i din axel kan du vända dig till Naprapatgruppen Täby Centrum. Vi har erfarenhet av att behandla axelinstabilitet och kan hjälpa dig återfå en välfungerande och smärtfri axel.

bottom of page