top of page

Frozen Shoulder/Frusen Skuldra

Symptom och Behandling av Frozen Shoulder

Bakgrund

Frusen skuldra, även kallad adhesiv kapsulit, är ett smärtsamt tillstånd som drabbar axelleden. Det innebär en gradvis förlust av rörlighet och en ökande stelhet i skuldran. Tillståndet kan vara frustrerande och påverka din förmåga att utföra vardagliga aktiviteter.

 

Symptom

Förloppet av en frusen skuldra kan delas in i tre stadier:

  • Frysning (Stadium 1): Under några veckor till månader ökar smärtan och stelheten gradvis. Rörelseomfånget minskar och smärta upplevs vid olika rörelser.

  • Frusen (Stadium 2): Smärtan börjar avta, men stelheten är uttalad och kan påverka dagliga aktiviteter och arbete. Detta stadium varar ofta i 4-12 månader.

  • Upptining (Stadium 3): Rörelseförmågan återvänder successivt. Utläkning kan ta 1-2 år, och viss kvarstående funktionsnedsättning är möjlig.

 

Orsak

Orsaken till frusen skuldra är inte helt klarlagd. Det kan följa perioder av immobilisering, som efter kirurgi eller skada, eller uppstå utan någon tydlig anledning. Personer med diabetes och vissa andra endokrina störningar löper större risk.

 

Diagnostik

Diagnosen ställs genom en klinisk undersökning tillsammans med din sjukdomshistoria.  

 

Behandling hos Naprapatgruppen Täby Centrum

Vi skapar en individuell behandlingsplan för att lindra smärta och förbättra rörligheten i axel och skuldra. I stadium 1 och 2 kan det handla mest om att lindra smärta och förebygga sekundära besvär kring nacke och skuldra, medan i stadium 3 kan man rikta behandlingen mer mot att återfå funktionen och rörligheten i axeln. 

 

  • Manuell behandling: Vi använder olika tekniker för att minska spänningar och normalisera funktionen i muskler och leder kring skuldran.

  • Träning och rehabilitering: Vi utformar övningar för att återställa styrka och rörlighet i skuldran och omkringliggande områden.

  • Förbättring av rörlighet: Vi fokuserar på att gradvis återställa skuldrans rörelseomfång genom olika tekniker.

  • Ergonomisk rådgivning: Vi ger råd om ergonomi i förhållande till frusen skuldra. 

 

Kontakta Naprapatgruppen Täby Centrum för en personlig bedömning och en skräddarsydd behandlingsplan. Vi är här för att hjälpa dig på vägen mot en aktiv och smärtfri vardag med en rörlig och fungerande skuldra.

bottom of page