top of page
Utbildning

​Individanpassat, mätbart, skalbart

Ta del av vårt unika tränings och rehab koncept. Våra utbildningar riktar sig främst mot Naprapater, Kiropraktorer, Fysioterapeuter, Personliga tränare, Coacher och Idrottslärare.  Vi har stort fokus på att hitta grundläggande principer för hur vi ska tänka kring rehab och träning. Vi arbetar främst praktiskt så det är bra om man har grundläggande kunskapar inom anatomi, fysiologi och biomekanik. Efter en avslutad kurs har man med sig en hel del nya övningar men framförallt ett nytt sätt att tänkte på för att kunna arbeta dynamiskt och vidareutveckla sitt eget sätt att arbeta på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individanpassat ​

​Vilken är den effektivaste träningsmetoden?

Det kommer ständigt nya redskap och övningar som lovar snabba resultat och det kan vara svårt att välja i djungeln av budskap. Vår grundfilosofi är att varje individ är unik och att träningen måste anpassas därefter.

Det finns många bra övningar och metoder men det går inte att välja ut en som passar alla utan träningen måste anpassas till individens eller gruppens unika behov. 

Vi lär oss att anpassa varje pass till indivdens eller gruppens behov just då, till just de förutsättningar som gäller, till lokaler och till årstid. På sommaren tränar vi  tex ofta ute, vilket ger speciella möjligheter.Mätbara resultat

Hur vet du att den träning som du utför är rätt och skapar de resultat som du förväntar dig?

För oss är svaret enkelt, först när det finns verktyg för att mäta dina resultat vet vi om det vi gör har önskad effekt.

Vi chansar inte när vi skapar våra träningsprogram utan har verktyg för att välja de övningar som passar och för att kunna följa utvecklingen.

Med samma verktyg kontrollerar och säkrar vi  kvalitén i vårt eget arbete så vi kan garantera goda resultat. 

 

Skalbar träning

En av förutsättningarna för att lyckas med träning är att vi hittar rätt belastning. Vi vill alltid hitta det läget som är utmanande för kunden. Tränar vi för lätt eller för hårt får vi inte de resultat vi önskar. Vi har därför tagit fram en metod för att testa fram vilken belastning kunden behöver. Vi har även en röd tråd i samtliga övningar så det alltid finns en progression både uppåt och nedåt i svårighetsgrad hela vägen från rehab till prestationshöjande träning. 
 

Indelning av kurser

Vi har delat in våra kurser i olika områden. För var varje område har vi en utbildning som riktar sig mot rehab och en mot träning för prestation. Utbildningen i funktionell träning och rörelseanalys är den längsta och den sätter ihop tänket från de olika områdena till ett helt koncept.
 

  • Axel/skuldra/nacke 8h

  • Rygg/bålträning  8h

  • Höft/knä/fotled  8h 

  • Rörlighetsträning  8h 

  • Funktionellträning och rörelseanalys 16h

  • Foamrolling och TP behandling  8h

Wedemos naprapater och personliga tränare har hjälpt många företag och föreningar med skadeförebyggande och rehabiliterande träning. Kontakta oss för en spännande och utbildande workshop
bottom of page