Rörelseanalys​ 1080
 

En rörelseanalys kan passa dig som 

  • Har haft ont en längre tid

  • Har besvär på flera olika ställen.

  • Vill optimera din träning

  • Vill hitta dina styrkor och svaga länkar

Hur går det till?

Vi startar ditt test men en 1080 rörelseanalys som görs på mattan som du ser på bilden. Varje rörelse du gör mäts i centimeter eller grader och läggs därefter in vårt datasystem. Efter genomfört test får du en profil där du exakt kan se hur långt du kommer i samtliga riktningar och kan jämföra mellan höger och vänster sida. Man kan även välja att jämföra sig med andra person som finns i databasen. 

Analysen mäter

  • Rörlighet och ledfunktion i hela kroppen

  • Koordination/motorkontroll

  • Balans

  • Bålkontroll

  • Teknik och rörelsemönster vid träning

1080.jpeg

Efter första besöket har vi tagit reda på vad som är dina viktigaste områden att förbättra. Med resultatet från analysen tar vi fram ett individanpassat åtgärdsprogram som sedan ligger till grunden för din behandling/träning. På så sätt blir behandling/träning alltid på rätt nivå för dig och vi jobbar sedan vidare steg för steg till den nivå som du vill uppnå. ​

 

Individanpassat

Hos oss får du inga färdiga blad med standardövningar.

Vår grundfilosofi är att varje individ är unik och att behandling och träningen måste anpassas därefter. Det finns många bra övningar och metoder men det går inte att välja ut en som passar alla utan de måste anpassas till dina unika behov.

Uppföljning

Hur vet du att det vi rekommenderar är rätt för dig och skapar det resultat som du förväntar dig?

För oss är svaret enkelt. Först när det finns verktyg för att mäta dina resultat vet vi om det vi gör har önskad effekt. Vi chansar inte när vi skapar våra program utan har verktyg för att välja de övningar och metoder som passar dig och för att kunna följa din utveckling.  Med samma verktyg kontrollerar och säkrar vi kvaliteten i vårt eget arbete så vi kan garantera dig goda resultat.